Make your own free website on Tripod.com

Okej du har hittat rätt.

Svara rätt på dessa tre frågor

och du har chansen att vinna

ett presentkort på 50 Skr.

OK. You're at the right spot.

Answer these three questions

correctly and You could be

the lucky winner of a

voucher worth 50 Skr.

 

Fråga / Question

1. Vilket telefonnummer är det till Olssons Loppmarknad?

What's the phone number to Olssons Fleamarket (in Sweden)?

 

2. Är det gratis parkering hos Olssons Loppmarknad?

Is it free parking at Olssons Fleamarket?

 

3. När stänger loppmarknaden på torsdagar?

At what time does the fleamarket close on Thursdays?

 

 

Kom ihåg att skriva namn och adress. Skicka

gärna med en bild på dig själv. Om du vinner

blir du med här på sidan i en hel månad!

Remember to write name and adress. Please

enclose a picture of Yourself. If You win

You'll be on this page for a month!

 

Skicka svaren (bara ett svar per person och månad)

Send answers (only one answer per person and month)

 

Tävlingen slutar 971130

Competition ends 30/11/97